Kamerás csővizsgálat, nyomvonalkeresés

A lefolyócsövek vizsgálatához használt elsődleges műszer a csőkamera, aminek segítségével a lefolyó vezetékek belső állapota ellenőrizhető. A csőkamera segítségével megállapítható, hogy hogy van-e bármiféle látható hiba, ami a rendes működést akadályozná, például törés, görbület, gyökérbenövés, vagy valami egyéb.

Igény esetén mi el tudjuk elvégezni a kamerás vizsgálatot, azt magas színvonalon, nagy sikerességi aránnyal, és minden esetben jó minőségű felvételt adunk hozzá, ami a későbbiekben akár a biztosítónak is bemutatható. Igény esetén a teljes nyomvonalat is meghatározhatjuk.

Miben segíthet a kamerás csővizsgálat?

A kamerás vizsgálat hasznos lehet, ha:

– Valamiért rendszeresen, túl gyakran következnek be dugulások, aminek szeretnénk feltárni az okát.

– Ha nedvesedik egy fal, és arra gyanakszunk, hogy a víz a lefolyócsőből származik, és szeretnénk meghatározni a szivárgás pontos helyét, hogy kijavíthassuk azt.

– A csatorna nyomvonala, az azon lévő tisztítónyílások, vagy aknák helye nem ismert.

– Egy felújítás előtt szeretnénk felmérni a meglévő csövek állapotát annak eldöntésére, hogy szükséges-e cserélni őket.

– Biztosak akarunk lenni, hogy a cső állapota megfelelő, így nem kell félni egy esetleges dugulás negatív következményeitől. Ez például társasházaknál lehet fontos, ahol egy gyűjtőcső dugulása esetén az alsó lakásokat elöntheti a társasház összes leeresztett vize.

Tudnivalók a csőkamerás vizsgálattal kapcsolatban

Tiszta lefolyócső belülről

Lefolyócső belseje tiszta állapotban

Magát a készüléket úgy kell elképzelni, hogy van egy hosszú betolószára, aminek a végén helyezkedik el a kamera fej. A fej egy külön kijelző felé továbbítja a képet a kábelen keresztül, így láthatóvá válik, hogy mi van a cső belsejében.

A legtöbb kamerával ellentétben a csőkamerák legfőbb tulajdonsága nem a képminőség, hanem inkább a berudalólószár vastagsága. Ez határozza meg ugyanis, hogy milyen messzire lehet betolni azt, és hogy milyen átmérőjű kanyarulatokban lesz képes az elhaladni, vagyis hogy hogy sikerül-e a csőben egy távolabbi hibáig eljutni, és így, hogy sikeres lesz-e a vizgálat.

Se a túl merev, se a túl rugalmas betolószár nem jó, ezért minden csőátmérőhöz hozzá illő méretű csőkamera lenne az ideális.
Egy vastagabb betolószár egyben merevebb is, egy ilyen kamerával lehet nagyobb távolságot feltérképezni, mielőtt a súrlódás, vagy az egyéb ott lévő akadályok következtében elakadna. A hátránya viszont, hogy csak nagyobb csövekben használható.

Ezzel szemben a vékony berudalóval rendelkező készülék nem fog túlságosan messzire jutni a csőben, de vékonyabb csövekben is használható.

Egy másik fontos tulajdonság a fényerő, ami hasonlóan a berudaló vastagságához, ugyancsak azt határozza meg, hogy milyen csőátmérőben lesz használatos az adott kamera.

Csőkamera

Univerzális csőkamera

Ebből jól látszik hát, hogy egy kamerás vizsgálat eredményessége nagyban függ attól, hogy az adott csőátmérőhöz a megfelelő méretű kamerát használjuk-e.

Sok szerelő használ univerzális jellegű kamerákat, amik még használhatók a vékony (például mosogató), és a vastag csövekben is (jellemzően az udvari alapvezeték családi házaknál). Bár a hibát sokszor ezekkel is megfelelően meg lehet állapítani, de ezek úgy igazából egyik csőmérethez sem ideálisak, és emiatt a vizsgálat sem mindig eredményes.

Régen, amikor még nekünk is csak egy ilyen műszerünk volt, gyakran ütköztünk olyan problémába, hogy nem sikerült azt a problémás szakaszig eltolni, mert a kamera nem volt megfelelő a feladathoz.
Ma már több, különböző méretű kamerával rendelkezünk, amik illeszkednek a legtöbb csőkeresztmetszethez így az általunk elvégzett vizsgálatok is jó eséllyel vezetnek eredményre.

A kamerás csatornavizsgálat korlátai

Fontos tudnivaló, hogy a kamerázás feltétele, hogy a cső üres legyen, ugyanis egy eldugult, vagy egy nagyon koszos csőben azonnal elszennyeződne a lencse és semmit se látnánk.

Emellett meg kell, hogy jegyezzem, hogy az eszköz nem tökéletes, rendelkezik bizonyos technikai korlátokkal a vizsgálat minőségére, sikerességére vonatkozóan:

Az általános csőkamerák talán legnagyobb hiányossága, hogy a csőben nem lehet irányítani, hogy hova nézzenek, a többségük csak egyenesen előre képes látni.
Ez azt is jelenti, hogy a csövek oldalfalára csak korlátozott mértékben lehet rálátni, a kanyarokban pedig még annyira sem, ott csak a kanyar szemben lévő oldalát látjuk.
Éppen ezért én a hagyományos kamerás vizsgálatok képességét úgy szoktam leírni, hogy velük elsősorban inkább a nagyobb, látványos hibákat lehet jól felfedezni, mint például a törések, gyökérbenövések.
Ez alól kivételt képeznek a forgófejes kamerák, amik sokkal hatékonyabbak a kis, vagy rejtett helyen lévő hibák felfedezésében.

Egy megelőző tisztítással lehet még fokozni a kamerás csővizsgálat sikerességét, mert lehet hogy az apró repedést amit keresünk, pont eltakarja egy szennyeződés.

Egy törött cső elmozdult két darabja jól látható a csőkamera felvételen

Ez a hiba jól látható a csőkamerával: egy vezeték két darabja láthatóan nincs egy vonalban. és közöttük nagy rés tátong.

Egy régi rozsdás, ragyás felületű vascső belseje csőkamerával

Ebben a régi, rozsdás vascsőben nehéz lenne kamerával megállapítani, hogy van-e rajta valahol egy kis lyuk

Különbség vizsgálat és vizsgálat között

Nem minden csőkamera rendelkezik ugyan olyan tudással, vannak amik kevesebbet, vagy többet tudnak olyan funkciók tekintetében, amik nagyban elősegíthetik a hiba feltárását.

– Felvétel készítése: bár tudom, hogy ez nem hangzik úgy igazán extra funkciónak, de tudni kell, hogy nem minden csőkamera képes felvételt rögzíteni, a legegyszerűbbek jellemzően nem tudnak ilyet.

– Távolságmérés: az ilyen funkcióval rendelkező kamera kijelzi, hogy milyen távolságra haladt előre a lefolyóba a kamerafej, így könnyebb meghatározni a hiba helyét.

– Önbeálló funkció: a kamera betolás közben elfordulhat a csőben, de a funkciónak köszönhetően a kép mindig vízszintesre állítja be önmagát. Így jobb, könnyebben átlátható felvétel készíthető, ahol a kijelzőn „mindig felfelé van a fel és lefelé a le”.

– Beépített jeladó: a kamerafejben van egy jeladó, aminek a helyét egy másik, különálló műszer segítségével pontosan meg lehet határozni. Így amennyiben csak a hibás szakaszt szeretnénk kicserélni, akkor sokkal kevesebb bontás is elegendő lehet.

Forgófejes csőkamera

Forgófejes csőkamera

– Forgatható kamerafej: alap esetben a csőkamerák csak előrefelé tudnak nézni, és ez elegendő ahhoz, hogy a cső 90-95 százaléka belátható legyen, de előfordulhatnak olyan szakaszok, jellemzően kanyaroknál, amit ezek nem képesek belátni. Egy forgófejes kamerával viszont a cső teljes egésze feltérképezhető, emellett az oldalfalak állapotáról is részletes képet kaphatunk vele, így egy apró repedés, ami egyébként rejtve maradna, is láthatóvá válhat.
Ilyen forgófejes kamerával mi is rendelkezünk, és igény esetén bevethetjük a probléma meghatározására.

Ezeken kívül még léteznek egyéb, egzotikus tulajdonságok is, egyes kamerák képesek kanyarodásra, vagy magasnyomású vízsugár kilövésére, a nagy átmérőjű utcai csatornákat pedig önjáró csatorna robotokkal lehet feltérképezni, vagy akár kijavítani.

Konklúzió

A fentiekből látható, hogy vizsgálat és vizsgálat között is lehet óriási különbség, ezért mi azt javasoljuk, hogyha önnek egy ilyen kamerás vizsgálatra lenne szüksége, előtte mindenképpen kérdezze a szerelőket a részletek felől, hogy pontosan mit is tartalmaz az a szolgáltatás. Például hogy jár-e felvétel hozzá (ezt mi mindenképp javasoljuk), és hogy milyen arányban fordul elő, hogy nem sikerül a kamrával megállapítani a hiba okát, vagy hogy függ-e a sikerességtől a kamerázás ára, mielőtt megrendelné azt.

A kamerás csővizsgálat ára

A hagyományos kamerázás ára nálunk jellemzően 20 és 70 ezer forint között szokott lenni, attól függően, hogy milyen állapotú, átmérőjű, és hosszú a cső, és hogy pontosan mit kell teljesítenünk a kamerázás keretében.
Ha szükséges, csak átvizsgáljuk a csövet, és véleményt mondunk. (Jó minőségű felvétel mindenképpen jár.) De ha kell, a beépített jeladó segítségével kimérhetjük a hiba pontos helyét is, hogy könnyebb legyen a bontás.
Általában egy megelőző tisztítás is szükséges szokott lenni előtte, hogy a csőben lévő szennyeződések ne takarják el a részleteket, és az is számít, hogy már elve a helyszínen vagyunk-e, vagy csak a kamrázás miatt szálltunk ki oda.
Igény esetén van lehetőség forgófejes kamerával is elvégezni a vizsgálatot, ami részletesebb képet adhat a cső állapotáról, vagy olyan kevésbé látványos hibákat is feltárhat, amik egy hagyományos kamerával rejtve maradnának.

Éppen ezért konkrét árat csak az adott megbízás ismeretében, telefonon keresztül tudunk mondani.

Bár a kamerázás nem olcsó, de szerencsére a csőtörések a legtöbb biztosítási szerződés részét képezik, ezért a biztosítók általában be szokták fogadni a kamerás vizsgálatról szóló számlát is, amennyiben annak segítségével tényleges csőtörést sikerül megállapítani. (Ezt mindenképpen velük kell előtte egyeztetni.)

Amennyiben minket választ, úgy a következőket tudjuk nyújtani kamerás vizsgálat terén:

 

  • A vizsgálattal jól megállapíthatók a csövön lévő nagyobb sérülések, jelentős hibák, és a jelen lévő lerakódások mértéke. A látott hibákról véleményt mondunk.
  • A kamerás vizsgálat nagy eséllyel lesz eredményes, mivel a legtöbb csőátmérőhöz rendelkezünk optimális méretű kamerával, emellett a vizsgálathoz magas színvonalú kamerákat használunk, amik rendelkeznek távolságmérő, önbeálló, vagy akár forgófejes funkcióval is.
  • A vizsgálatról jó minőségű felvétel készül, amit minden esetben átadunk az önnek, hogy az a későbbiekben is rendelkezésre álljon, vagy esetleg a biztosító számára bemutatható legyen.
  • Ha a kamerás csővizsgálat során úgy látjuk, hogy a csövet még tisztítani kell, akkor külön díj nélkül egyszer a tisztítás után újra átnézzük a csövet. Ha valamiért elakadnánk, a cső másik vége felől indulva is megkísérelhetjük a vizsgálatot (amennyiben az hozzáférhető).
  • A kamerafejünkbe beépített jeladó, és egy másik, különálló műszer segítségével képesek vagyunk a hibák helyzetének pontos, általában 10-20 centiméteren belüli meghatározására, ilyen módon hiba megállapítása esetén célirányosan történhet az ásás vagy bontás, ami minimalizálhatja a vele járó költségeket és kellemetlenségeket.
  • Igény esetén lehetőség van a teljes nyomvonal pontos meghatározása.

Ha felkeltettük érdeklődését hívjon minket: +36-30-363-85-95 

Kamerás csővizsgálat videó

További szolgáltatásaink

Csőgörényes duguláselhárítás

Lefolyócsövek duguláselhárítása csőgörénnyel, vagy kézi szerszámokkal.

Gyakori dugulások megszüntetése

Ha gyakran dugul el a lefolyó, mi kivizsgáljuk ennek okát, és a dugulás mellett magát a kiváltó okot is megszüntetjük.

Magasnyomású vizes csőtisztítás

Kis és nagy átmérőjű lefolyócsövek kitisztítása magasnyomású vizes technikával.

Kamerás csővizsgálat, nyomvonalkeresés

A lefolyócsövek vizsgálatához használt elsődleges műszer a csőkamera, aminek segítségével a vezeték belső állapota ellenőrizhető, és a nyomvonala is meghatározható.

Lefolyócsövek vízkőtelenítése

A vízkő hosszú idő alatt rakódik ki, és beszűkítheti a csatornákat. Mi speciális felszereléssel eltávolítjuk a vízkövet a lefolyócsövekből.

Csőtörések és egyéb hibák javítása

Az esetelges hibákat megszüntetjük, és az általunk kiépített csőszakaszra garanciát vállalunk. A bontást a lehető legkisebb kellemetlenség mellett végezzük.

Hasznos tudnivalók

Alapvezeték dugulás

Alapvezeték dugulás

Mi az alapvezeték, és honnan ismerjük fel az alapvezeték dugulását Alapvezetéknek hívják azt a gyűjtőcsövet, ami a házban, vagy a lakásban lévő...

bővebben
A kézi csőgörények használata

A kézi csőgörények használata

Ha házilag szeretnél duguláselhárítással próbálkozni, akkor kipróbálhatod a barkácsboltokban is kapható kézi csőgörények egyikét. Habár mielőtt bele...

bővebben

összes megtekintése